@anh Kiệt
anh Kiệt giới thiệu và phiên dịch một số thông tin giữa Đài- Việt bằng tiếng Việt / tiếng Hoa. Nếu bạn có thông tin gì muốn tìm hiểu qua phiên dịch xin vui lòng liên lạc với anh Kiệt nhé. https://www.facebook.com/opatsaykiet/?fref=ts
  • 9/1起有條件開放越南人赴台灣免簽證

    2016.09.09 | 19:16 PM   瀏覽次數 | 33481
    編譯 | anh Kiệt----------------------------------------
    從2016年九月一日起,七個東南亞國家只要滿足要求之條件,即可免簽證入境台灣30天。這些國家包括越南、寮國、柬埔寨、緬甸、印尼、菲律賓、泰國、及印度。