@Andy高
  • 天呀 這一家喝飲料竟然不用錢!!

    2018.05.31 | 01:38 AM   瀏覽次數 | 262
    作者 | Andy高----------------------------------------
    在雲林縣斗六市的行啟紀念館這裡,有一家叫38報民餐酒,是台灣藝術發展協會與串樓口合開的專門為公民記者所設立的,只要你參加公民記者相關課程在串樓口上發文,可以領200元餐卷!!!! 大家就可以來喝咖啡嘍