@Amber
  • 食農教事-每個人都是“吃的設計師”

    2018.07.02 | 22:22 PM   瀏覽次數 | 394
    編譯 | Amber----------------------------------------
    由雲科大商毓芳教授指導的課程帶領,穿越太平老街的巷弄,來到行啟紀念館後方的「28手兆食堂」,由此次講師李佩欣授課,透過食農教育的設計方式,帶領大家從活動...