@Marie
  • 我與蒨蒨的故事-電影推薦《神秘家族》

    2017.05.06 | 16:05 PM   瀏覽次數 | 536
    作者 | Marie----------------------------------------
    當時的我只是一個菜鳥實習生,第一次踏入直接服務的工作,面對遭受性侵害的少女,我深怕和她說的每一句話,會不會傷害她,會不會觸及她的地雷...